Hotline

0978.17.21.25

Bài viết » LUẬT SƯ » Tư vấn cho doanh nghiệp

Quyền và nghĩa vụ thành viên góp vốn công ty cổ phần

Quyền và nghĩa vụ thành viên góp vốn công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có quy mô và cơ cấu tổ chức rất chặt chẽ, chính vì vậy cũng là sự lựa chọn của rất nhiều doanh nghiệp. Quyền và nghĩa vụ của những thành viên góp vốn công ty cổ phần được pháp luật quy định rất rõ ràng và chi tiết.

Chi tiết
Một số khái niệm trong phá sản

Một số khái niệm trong phá sản

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Chi tiết
Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Chi tiết
Thứ tự phân chia tài sản khi ra quyết định tuyên bố phá sản:

Thứ tự phân chia tài sản khi ra quyết định tuyên bố phá sản:

Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau: Chi phí phá sản; Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

Chi tiết
Các quan hệ tranh chấp thương mại

Các quan hệ tranh chấp thương mại

Do đặc thù của hoạt động pháp lý cần bí mật, cẩn trọng và chính xác,... Quý khách vui lòng liên hệ trước với chúng tôi và cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan trực tiếp tại văn phòng của I.P.

Chi tiết