Hotline

0978.17.21.25

Bài viết » LUẬT SƯ » Thủ tục hành chính-pháp lý có yếu tố nước ngoài

Chứng nhận lãnh sự và hợp thức hóa lãnh sự

Chứng nhận lãnh sự và hợp thức hóa lãnh sự

“Chứng nhận lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài. “Hợp pháp hóa lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

Chi tiết
Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Bình Dương

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Bình Dương

Căn cứ pháp lý: Luật NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 2014, nghị định số 72/2009/NĐ-CP. Điều 33 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt nam năm 2014 có quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam như sau:

Chi tiết
Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Bình Dương

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Bình Dương

Ngày 03/02/2016 chính phủ ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2016. Theo quy định của nghị định này, Thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bình Dương được thực hiện như sau:

Chi tiết
Thủ tục cho phép sử dụng thẻ APEC (thẻ APTC)

Thủ tục cho phép sử dụng thẻ APEC (thẻ APTC)

Thủ tục cho phép sử dụng thẻ APEC (thẻ APTC) tại Bình Dương Văn bản chấp thuận cho phép sử dụng thẻ APEC là căn cứ để lập thủ tục được Bộ Công an cấp thẻ cho doanh nhân Việt Nam

Chi tiết