Hotline

0978.17.21.25

Bài viết » GIẤY TỜ NHÀ ĐẤT » Tổng hợp Bộ thủ tục hành chính về đất đai tỉnh Bình Dương

Xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Hồ sơ, thủ tục, căn cứ pháp lý để xác định giá đất khi nhà nước thu hồi đất tại Bình Dương / căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tại Bình Dương

Chi tiết
Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - XH vì lợi ích quốc gia, công cộng

Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - XH vì lợi ích quốc gia, công cộng

Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế, xã hội... tại Bình Dương / Thủ tục thu hồi đất tại Bình Dương / Luật sư đất đai ở Bình Dương

Chi tiết
Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất,...

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất,...

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chi tiết
Thủ tục góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước trả tiền hàng năm

Thủ tục góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước trả tiền hàng năm

Yêu cầu đối với bên bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây: - Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật; - Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.

Chi tiết
Thủ tục Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của UBND tỉnh Bình Dương theo Điều 126 Luật Đất đai

Thủ tục Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của UBND tỉnh Bình Dương theo Điều 126 Luật Đất đai

Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính, ký quỹ theo quy định của pháp luật đầu tư – 01 bản chính, 05 bản sao; trường hợp dự án không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP gồm: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; Dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước thì người sử dụng đất không cần phải nộp Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính, ký quỹ theo quy định của pháp luật đầu tư

Chi tiết