Hotline

0978.17.21.25

Bài viết » CTY TRONG NƯỚC » Tái cấu trúc doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc, tổ chức lại doanh nghiệp tại IP

Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc, tổ chức lại doanh nghiệp tại IP

Tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp là việc tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp để tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi tiết
Chia doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp

Mục đích tái cấu trúc doanh nghiệp, nhằm: nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tạo tính chuyên sâu trong cạnh tranh, nhân lực, nguồn vốn,...tái cấu trúc theo hình thức chia cũng có thể áp dụng trong các trường hợp giữa các thành viên, cổ đông có mâu thuẫn trong kinh doanh dẫn đến phải chia doanh nghiệp.

Chi tiết
Tách doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp

Doanh nghiệp của quý khách đang gặp khó khăn trong tổ chức, điều hành trong hoạt động kinh doanh, hay đang muốn thực hiện một dự án mới dẫn đến cần phải cải tổ bộ máy, cải tổ tổ chức, phân chia lại nguồn vốn đầu tư của mình. Quý doanh nghiệp có thể liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tư vấn cấu trúc doanh nghiệp hoàn hảo nhất, hạn chế rủi ro, tạo cơ chế cạnh tranh tốt hơn trên thị trường.

Chi tiết
Hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp là một trong những hình thức của tái cấu trúc doanh nghiệp. Căn cứ pháp lý: Điều 194, Luật Doanh nghiệp năm 2014. Loại hình doanh nghiệp được hợp nhất: chỉ áp dụng đối với Công ty

Chi tiết
Sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp là một trong những hình thức của tái cấu trúc doanh nghiệp / Căn cứ pháp lý: Điều 195, Luật Doanh nghiệp năm 2014 / Loại hình doanh nghiệp được sáp nhập: chỉ áp dụng đối với Công ty

Chi tiết
Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty Cổ phần

Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty Cổ phần

Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi chuyển đổi thành công ty cổ phần sẽ áp dụng các quy định về cổ phần hoá theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP; thông tư số 196/2011/TT-BTC; thông tư số 202/2011/TT-BTC; thông tư số 22/2012/TT-BLĐTBXH; thông tư số 26/2013/TT-BTNMT; thông tư số 194/2013/TT-BTC; thông tư số 127/2014/TT-BTC;

Chi tiết