Hotline

0978.17.21.25

Các quan hệ tranh chấp thương mại

 

Chúng tôi cung cấp Luật sư tham gia giải quyết các tranh chấp về kinh doanh, thương mại tại Tòa Án và Trọng Tài Thương Mại ở các quan hệ sau:

 

- Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

 

- Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

 

- Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.

 

- Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

 

- Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

 

Do đặc thù của hoạt động pháp lý cần bí mật, cẩn trọng và chính xác,... Quý khách vui lòng liên hệ trước với chúng tôi và cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan trực tiếp tại văn phòng của I.P.

 

CÔNG TY TƯ VẤN I.P

Địa chỉ văn phòng: 133 Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: (0650) 380 30 83 - Fax : (0650) 380 30 84

Email: congtytuvanip@gmail.com

Số điện thoại nóng: 0978. 17 21 25 (LUẬT GIA. NGUYỄN VĂN HIỆP)