Hotline

0978.17.21.25

Thứ tự phân chia tài sản khi ra quyết định tuyên bố phá sản:

 

Thứ tự phân chia tài sản khi ra quyết định tuyên bố phá sản:

 

  • Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

- Chi phí phá sản;

- Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

- Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

  • Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:

- Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên;

- Chủ doanh nghiệp tư nhân;

- Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

- Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;

- Thành viên của Công ty hợp danh.

  • Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

 

Liên hệ tư vấn làm thủ tục phá sản và các lợi thế pháp lý đối với việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã:

 

CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP I.P

Địa chỉ văn phòng: 133 Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: (0650) 380 30 83 - Fax : (0650) 380 30 84

Số điện thoại nóng: 0978. 17 21 25 (LUẬT GIA. NGUYỄN VĂN HIỆP)

Mail: congtytuvanip@gmail.com