Hotline

0978.17.21.25

Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

 

THÀNH LẬP CÔNG TY BÌNH DƯƠNG gọi: 0978.172125

Thanh lap cong ty o tai binh duong, dịch vụ thành lập đăng ký kinh doanh công ty ở tại bình dương, dịch vụ thành lập công ty nhanh uy tin tron goi o binh duong thành lập công ty sản xuất ở tại bình dương dịch vụ thành lập công ty thủ tục thành lập công ty thời gian thành lập công ty thành lập công ty xin chủ trương thành lập công ty thành lập công ty ở đâu điều kiện thành lập công ty thành lập công ty cần những gì mã ngành thành thành lập đăng ký kinh doanh công ty ở tại bình dương.

Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:

 

  • Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp.

 

  • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

 

  • Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị trên nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;

- Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

 

  • Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

 

Thân ái!

CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP & KHẮC DẤU I.P

Địa chỉ :  133 Lê Lợi, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Chi nhánh: 259 CMT8, P. Hoà Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : (0650) 380 30 83 (10 Line) tư vấn miễn phí.

Hotline : 0978. 17 21 25  (Mr. Hiệp).

Fax : (0650) 380 30 84

Email: congtytuvanip@gmail.com

Website:http://congtyip.com