Hotline

0978.17.21.25

Thẩm quyền triệu tập họp đại hội đồng cổ đông

 

THÀNH LẬP CÔNG TY, CƠ SỞ KINH DOANH Ở BÌNH DƯƠNG (0978-172125)

Seo vui: dich vu lam giay phep kinh doanh o binh duong, dịch vụ làm giấy phép kinh doanh ở tại Bình Dương, Thành lập công ty, cơ sở kinh doanh , hộ kinh doanh, thu tuc xin giay phep kinh doanh, kinh doanh thuong mai, kinh doanh nội thất, kinh doanh xây dựng, kinh doanh suất ăn công nghiệp, xin giấy phép kinh doanh ở đâu, dịch vụ đăng ký kinh doanh, kinh doanh bao nhiêu ngành nghề, giấy phép kinh doanh, giấy phép thành lập công ty, giấy phép con.

Thẩm quyền triệu tập họp đại hội đồng cổ đông:

 

  • Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.
  • Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 
  • Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

- Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

- Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này;

- Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

- Trường hợp khác: theo quy định của luật và điều lệ công ty.

 

Thân ái!

CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP & KHẮC DẤU I.P

Địa chỉ :  133 Lê Lợi, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Chi nhánh: 259 CMT8, P. Hoà Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : (0650) 380 30 83 (10 Line) tư vấn miễn phí.

Hotline : 0978. 17 21 25  (Mr. Hiệp).

Fax : (0650) 380 30 84

Email: congtytuvanip@gmail.com

Website:http://congtyip.com