Hotline

0978.17.21.25

Đại hội đồng cổ đông

 

LÀM GIẤY PHÉP KINH DOANH BÌNH DƯƠNG (0978-172125)

 Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh ở Tại Bình Dương đăng ký kinh doanh xin giấy phép kinh doanh ở đâu thủ tục xin giấy phép thanh lap cơ sơ hộ kinh doanh giấy phép kinh doanh thực phẩm giấy phép an ninh trật tự hàng ngàn  giấy phép con làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh như thế nào ở đâu dịch vụ xin giấy phép kinh doanh ở đâu dich vu lam giay phep kinh doanh o binh duong tai binh duong di an tan uyen phu giao thu dau mot bau bang ben cat THủ dầu Một Bàu Bàng Bến Cát Tân Uyên Phú Giáo Thuận An

- Cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh;

- Doanh nghiệp;

- Hợp tác xã;...

 

Quy định về đại hội đồng cổ đông:

 

  • Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.
  • Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Thông qua định hướng phát triển của công ty;

- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;

- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

- Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;

- Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật và Điều lệ công ty.

 

Thân ái!

CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP & KHẮC DẤU I.P

Địa chỉ :  133 Lê Lợi, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Chi nhánh: 259 CMT8, P. Hoà Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : (0650) 380 30 83 (10 Line) tư vấn miễn phí.

Hotline : 0978. 17 21 25  (Mr. Hiệp).

Fax : (0650) 380 30 84

Email: congtytuvanip@gmail.com

Website:http://congtyip.com