Hotline

0978.17.21.25

Hỏi về thành lập công ty tại Bình Dương

 

Cho hỏi quý công ty một số vấn đề như sau: Hiện nay tôi có nhu cầu thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ tại Dĩ An, được biết đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về giám đốc. Tôi cũng đã có bằng tốt nghiệp về kinh tế ; quản trị kinh doanh. Vậy xin hổi quý công ty như sau:

1/ Thành lập công ty bảo vệ cần những gì? Bằng tốt nghiệp của tôi đã đáp ứng điều kiện để thành lập công ty hay chưa?

2/ Tôi cần phải chuẩn bị những gì khi kinh doanh dịch vụ này?

3/ Công ty có dịch vụ thành lập công ty bảo vệ không? và chi phí như thế nào? thời gian khi nào thì hoàn thành.

Cám ơn công ty!

0973.549.132