Hotline

0978.17.21.25

Sổ đăng ký cổ đông

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI BÌNH DƯƠNG (0978.172125)

seo vui: dịch vụ đăng ký kinh doanh ở tại bình dương dịch vụ đăng ký thành lập công ty ở tại bình dương dich vu dang ky kinh doanh o tai binh duong dich vu đăng ký thành lập công ty kinh doanh đăng ký mở công ty ngành nghề đăng ký kinh doanh dich vu dang ky kinh doanh dang ky thanh lap cong ty đăng ký kinh doanh các ngành nghề sản xuất, gia công, chế biến , vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường , cháy nổ, an ninh trật tự an toàn xã hội , kinh doanh cầm đồ, bảo vệ, suất ăn công nghiệp, thu góm rác thải, phế liệu, vận tải, môi trường, khí đốt, y tế , thực vật , động vật, 

Các quy định của sổ đăng ký cổ đông được quy định tại Điều 121, Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

 

  • Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

 

  • Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

- Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

- Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

- Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

 

  • Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.

 

  • Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông.

 

Thân ái!

CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP & KHẮC DẤU I.P

Địa chỉ :  133 Lê Lợi, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Chi nhánh: 259 CMT8, P. Hoà Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : (0650) 380 30 83 (10 Line) tư vấn miễn phí.

Hotline : 0978. 17 21 25  (Mr. Hiệp).

Fax : (0650) 380 30 84

Email: congtytuvanip@gmail.com