Hotline

0978.17.21.25

Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI BÌNH DƯƠNG (0978.172125)

dịch vụ thành lập công ty ở bình dương đăng ký dich vu thanh lap cong ty o tai binh duong Thủ dầu một Thuận An Tân Uyên Dĩ An Phú Giáo Bến Cát đăng ký thành lập công ty thủ tục đăng ký ngành nghề đăng ký vốn đăng ký điều lệ cổ công cổ phần giá dịch vụ như thế nào chuyên nghiệp ở đâu dịch vụ đăng ký thành lập công ty trọn gói uy tín ở bình dương thành lập công ty nhanh ở bình dương thành đăng ký thành lập công ty hộ kinh doanh cơ sở sản xuất chế biến ở bình dương.

Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp

  • Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký nmua. 
  • Trong thời hạn từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến ngày cuối cùng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua, số phiếu biểu quyết của các cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông đã được đăng ký mua, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
  • Nếu sau thời hạn quy định có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:

- Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

- Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

- Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

- Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.

 

Thân ái!

CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP & KHẮC DẤU I.P

Địa chỉ :  133 Lê Lợi, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Chi nhánh: 259 CMT8, P. Hoà Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : (0650) 380 30 83 (10 Line) tư vấn miễn phí.

Hotline : 0978. 17 21 25  (Mr. Hiệp).

Fax : (0650) 380 30 84

Email: congtytuvanip@gmail.com