Hotline

0978.17.21.25

Hợp đồng giao dịch của CTY TNHH 1TV với người liên quan

 

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH Ở BÌNH DƯƠNG (0978.172125)

 dịch vụ thành lập công ty ở tại bình dương giấy phép kinh doanh ở bình dương thuận an dĩ an thủ dầu một tân uyên phú giáo bến cát bàu bàng uyên hưng tân phước khánh thủ tục điều kiện ngành nghề vốn điều lệ thời gian sản xuất môi trường

HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VỚI NGƯỜI LIÊN QUAN ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ SAU:

 

  • Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, hợp đồng, giao dịch giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu với những người sau đây phải được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên xem xét quyết định:

- Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

- Người có liên quan của những người quy định tại điểm b khoản này;

- Người quản lý của chủ sở hữu công ty, người có thẩm quyền bổ nhiệm những người quản lý đó;

- Người có liên quan của những người quy định tại điểm d khoản này.

 

  • Người ký kết hợp đồng phải thông báo cho Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch đó.

 

  • Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo theo nguyên tắc đa số, mỗi người có một phiếu biểu quyết; người có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

 

- Hợp đồng, giao dịch quy định trên chỉ được chấp thuận khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Các bên ký kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch là những chủ thể pháp lý độc lập, có quyền, nghĩa vụ, tài sản và lợi ích riêng biệt;

- Giá sử dụng trong hợp đồng hoặc giao dich là giá thị trường tại thời điểm hợp đồng được ký kết hoặc giao dịch được thực hiện;

- Chủ sở hữu công ty tuân thủ đúng nghĩa vụ quy định tại khoản 4 Điều 76 của Luật Doanh nghiệp 2014

 

  • Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật nếu được ký kết không đúng quy định, gây thiệt hại cho công ty. Người ký hợp đồng và người có liên quan là các bên của hợp đồng liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại phát sinh và hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

 

  • Hợp đồng, giao dịch giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu với chủ sở hữu công ty hoặc người có liên quan của chủ sở hữu công ty phải được ghi chép lại và lưu giữ thành hồ sơ riêng của công ty.

 

Thân ái!

CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP & KHẮC DẤU I.P

Địa chỉ :  133 Lê Lợi, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Chi nhánh: 259 CMT8, P. Hoà Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : (0650) 380 30 83 (10 Line) tư vấn miễn phí.

Hotline : 0978. 17 21 25  (Mr. Hiệp).

Fax : (0650) 380 30 84

Email: congtytuvanip@gmail.com