Hotline

0978.17.21.25

Các trường hợp doanh nghiệp phải sử dụng con dấu

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI BÌNH DƯƠNG - 0978.172125

 

Bàn về giá trị con dấu của doanh nghiệp theo luật Doanh nghiệp 2014 (sau đây gọi là Luật Doanh nghiệp)

 

 Điều 44 , Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

  • Doanh nghiệp có quyền quyết định: hình thức, số lượng, nội dung con dấu. Nội dung con dấu phải thể hiện các thông tin sau:

- Tên doanh nghiệp;

- Mã số doanh nghiệp.

  • Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.
  • Con dấu được sử dụng trong các trường hợp  theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

 

TỪ QUY ĐỊNH TRÊN, có thể hiểu vấn đề như sau:

  • Con dấu có giá trị pháp lý từ ngày ghi trong Thông báo mẫu dấu/ thay đổi mẫu dấu mà doanh nghiệp đã làm thủ tục công bố tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.
  • Con dấu được sử dụng bắt nuộc trong trường hợp pháp luật quy định: theo quy định Luật Doanh nghiệp; các luật chuyên ngành khác. Nếu luật không quy định việc sử dụng con dấu (đóng dấu) lên các văn bản giấy tờ, các giao dịch là bắt buộc thì các văn bản, giao dịch này vẫn có giá trị pháp lý. Như: hợp đồng giữa doanh nghiệp với cá nhân, tổ chức khác; các quyết định quản lý trong doanh nghiệp,...

 

Thân ái!

CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP & KHẮC DẤU I.P

Địa chỉ :  133 Lê Lợi, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Chi nhánh: 259 CMT8, P. Hoà Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. (Hotline : 0978. 17 21 25  (Mr. Hiệp).

Điện thoại : (0650) 380 30 83 (10 Line) tư vấn miễn phí.

Hotline : 0978. 17 21 25  (Mr. Hiệp).

Fax : (0650) 380 30 84

Email: congtytuvanip@gmail.com

Website:http://congtyip.com