Hotline

0978.17.21.25

Hợp đồng, chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI BÌNH DƯƠNG - 0978.172125

 

Hợp đồng, chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

 

Nắm rõ quy định của pháp luật về hợp đồng, chi phí trong quá trình thành lập doanh nghiệp giúp nhà đầu tư có phương án kinh doanh, quản lý vốn hiệu quả, đúng pháp luật ngay từ khi khởi nghiệp

 

  • Căn cứ pháp lý: Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó: 

 

1/ Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký  doanh nghiệp.

2/ Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ  phát sinh từ hợp đồng/giaop dịch đã ký. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3/ Trường hợp doanh nghiệp không được thành lập thì người ký hợp đồng giao dịch chịu trách nhiệm hoặc người thành lập liên đới chịu trách nhiệm.

 

  • Quy định trên được hiểu như sau:

- Trước và trong quá trình thành lập, doanh nghiệp được quyền ký kết các hợp đồng giao dịch để phục vụ cho việc thành lập doanh nghiệp, như: Hợp đồng thuê địa điểm, thoả thuận về địa điểm đầu tư, hợp đồng dịch vụ với tổ chức tư vấn thành lập doanh nghiệp,...Sau khi được thành lập, doanh nghiệp sẽ kế thừa các quyền và nghĩa vụ của các hợp đồng, giao dịch này (được đưa vào chi phí của doanh nghiệp). Giả sử hợp đồng, thoả thuận có quy định khác về việc kế thừa quyền và nghĩa vụ thì áp dụng theo thoả thuận đó (đương nhiên, các thoả thuận này phải không trái pháp luật & đạo đức xã hội).

- Nếu doanh nghiệp không được thành lập (do Quyết định của cơ quan có thẩm quyền, hay của nhà đầu tư, tình trạng bất khả kháng,...) thì người ký kết hợp đồng phải phải kế thừa quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch trước đó. Trường hợp có thoả thuận, thì người thành lập doanh nghiệp liên đới kế thừa quyền & nghĩa vụ phát sinh theo thoả thuận đó.

 

Thân ái!

CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP & KHẮC DẤU I.P

Địa chỉ :  133 Lê Lợi, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Chi nhánh: 259 CMT8, P. Hoà Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. (Hotline : 0978. 17 21 25  (Mr. Hiệp).

Điện thoại : (0650) 380 30 83 (10 Line) tư vấn miễn phí.

Hotline : 0978. 17 21 25  (Mr. Hiệp).

Fax : (0650) 380 30 84

Email: congtytuvanip@gmail.com

Website:http://congtyip.com