Hotline

0978.17.21.25

Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty Cổ phần

 

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần là một trong những hình thức của tái cấu trúc, tổ chức lại doanh nghiệp

 

Căn cứ pháp lý: Điều 196, Luật Doanh nghiệp năm 2014

- Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần. Tức doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi chuyển đổi thành công ty cổ phần sẽ áp dụng các quy định về cổ phần hoá theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP; thông tư số 196/2011/TT-BTC;  thông tư số 202/2011/TT-BTC;  thông tư số 22/2012/TT-BLĐTBXH; thông tư số 26/2013/TT-BTNMT; thông tư số 194/2013/TT-BTC; thông tư số 127/2014/TT-BTC; 

 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

+ Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

+ Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

+ Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

+ Kết hợp phương thức trên.

 

- Hậu quả pháp lý:

Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

 

Doanh nghiệp của quý khách đang gặp khó khăn trong tổ chức, điều hành trong hoạt động kinh doanh, hay đang muốn thực hiện một dự án mới dẫn đến cần phải cải tổ bộ máy, cải tổ tổ chức, phân chia lại nguồn vốn đầu tư của mình. Quý doanh nghiệp có thể liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tư vấn cấu trúc doanh nghiệp hoàn hảo nhất, hạn chế rủi ro, tạo cơ chế cạnh tranh tốt hơn trên thị trường.

 

Thân ái!

CÔNG TY TƯ VẤN I.P

Địa chỉ :  133 Lê Lợi, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại : (0650) 380 30 83 (10 Line) tư vấn miễn phí;

Hotline : 0978. 17 21 25    -  Luật gia. NGUYỄN VĂN HIỆP

Fax : (0650) 380 30 84

Email: congtytuvanip@gmail.com

Website:http://congtyip.com