Hotline

0978.17.21.25

Hợp nhất doanh nghiệp

 

Hợp nhất doanh nghiệp là một trong những hình thức của tái cấu trúc doanh nghiệp

 

Căn cứ pháp lý: Điều 194, Luật Doanh nghiệp năm 2014

 

- Loại hình doanh nghiệp được hợp nhất: chỉ áp dụng đối với Công ty

 

- Phương án hợp nhất: Chuyển đổi toàn bộ phần vốn góp, cổ phần,  trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất

 

- Hậu quả pháp lý của hợp nhất doanh nghiệp:

+ Công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại

+ Công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm vầ các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ về tài sản khác của công ty bị hợp nhất.

 

- Các quy định hạn chế việc hợp nhất doanh nghiệp: 

+ Trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

+ Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

 

Doanh nghiệp của quý khách đang gặp khó khăn trong tổ chức, điều hành trong hoạt động kinh doanh, hay đang muốn thực hiện một dự án mới dẫn đến cần phải cải tổ bộ máy, cải tổ tổ chức, phân chia lại nguồn vốn đầu tư của mình. Quý doanh nghiệp có thể liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tư vấn cấu trúc doanh nghiệp hoàn hảo nhất, hạn chế rủi ro, tạo cơ chế cạnh tranh tốt hơn trên thị trường.

 

Thân ái!

CÔNG TY TƯ VẤN I.P

Địa chỉ :  133 Lê Lợi, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại : (0650) 380 30 83 (10 Line) tư vấn miễn phí;

Hotline : 0978. 17 21 25    -  Luật gia. NGUYỄN VĂN HIỆP

Fax : (0650) 380 30 84

Email: congtytuvanip@gmail.com

Website:http://congtyip.com