Hotline

0978.17.21.25

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

 

1/ Căn cứ pháp lý về điều kiện đối với hoạt động sản xuất mỹ phẩm: Luật Đầu tư 2014; Nghị định 93/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 Quy định điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Theo đó, cơ sở sản xuất mỹ phẩm, bao gồm: cơ sở sản xuất bán thành phẩm mỹ phẩm, thành phẩm mỹ phẩm, cơ sở đóng gói chỉ được phép hoạt động khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Được thành lập hợp pháp;

- Có Giấy chứng  nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

 

2/ Điều kiện cấp Giấy chứng  nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

2.1 Về nhân sự: Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.

2.2 Về cơ sở vật chất:

- Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

- Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

2.3 Có hệ thống quản lý đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Nguyên liệu, phụ liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;

- Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

- Các loại bán thành phẩm đưa vào sản xuất phải có tiêu chuẩn chất lượng và đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;

- Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm;

- Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm;

- Có hệ thống lưu giữ hồ sơ tài liệu.

 

3/ Thẩm quyền cấp Giấy chứng  nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm: Sở y tế cấp Giấy chứng nhận đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn.

 

4/ Cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong các trường hợp sau:

- Cơ sở sản xuất đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

Cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhưng chuyn địa điểm sản xuất;

- Cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhưng bổ sung dây chuyền sản xuất so với dây chuyền đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm áp dụng đối với trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm bị mất hoặc hỏng;

- Đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN): Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất mỹ phẩm về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

 

Mọi chi tiết cần tư vấn, giải đáp, liên hệ Công ty Tư Vấn Doanh Nghiệp I.P

Thành công của khách hàng chính là niềm tự hào của chúng tôi.

CÔNG TY TƯ VẤN I.P

Địa chỉ :  133 Lê Lợi, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại : (0650) 380 30 83 (10 Line) tư vấn miễn phí;

Hotline : 0978. 17 21 25     

Fax : (0650) 380 30 84

Email: congtytuvanip@gmail.com

Website:http://congtyip.com