Hotline

0978.17.21.25

Đăng ký ngành nghề sản xuất tại Bình Dương

 

Xin chấp thuận địa điểm đầu tư đối với (dự án) ngành nghề sản xuất công nghiệp tại Bình Dương

 

1/ Căn cứ pháp lý: Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 21/11/2011.

 

Theo đó, các cá nhân, tổ chức muốn thành lập doanh nghiệp có ngành nghề sản xuất công nghiệp tại Bình Dương cần tham khảo nội dung quy định tại văn bản này.

 

Cụ thể như sau:

 

Điều 1. Khuyến khích các dự án sản xuất công nghiệp, dự án xây dựng nhà xưởng để cho thuê với mục đích sản xuất công nghiệp, các dự án gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương di dời theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương có hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động của doanh nghiệp; ngoại trừ các dự án dệt nhuộm, thuộc da và các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nặng.

Điều 2. Các loại dự án đầu tư được bố trí ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp gồm:

1. Ngành nghề truyền thống; ngành, nghề gắn liền với lao động thủ công như: sản xuất sơn mài, chạm trổ, điêu khắc, đan lát, hàng mộc mỹ nghệ sản xuất bằng phương pháp thủ công, đắp tượng mỹ thuật, bóc vỏ lụa hạt điều nhân, xay xát thóc; hộ gia đình chuyển đổi thành doanh nghiệp mà không mở rộng quy mô sản xuất.

2. Các dự án sản xuất công nghiệp có quy mô lớn, công nghệ cao, dự án sản xuất, chế biến, bảo quản trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với vùng nguyên liệu hoặc có tính chất đặc thù không thể bố trí trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp nếu dự án đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, đấu nối hạ tầng kỹ thuật sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

3. Các dự án sản xuất cấu kiện bê tông phục vụ cho công trình giao thông, trạm trộn bê tông tươi, trạm trộn bê tông nhựa nóng đầu tư vào các huyện phía Bắc là: Tân Uyên, Phú Giáo, Bến Cát và Đầu Tiếng nếu phù hợp với quy hoạch với quy hoạch sử dụng đất, đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường, đảm bảo khoảng cách cách ly theo quy định và đấu nối đồng bộ vào hạ tầng kỹ thuật sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể. Đối với các thị xã phía Nam là: Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An khuyến khích đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động của doanh nghiệp.

4. Các dự án sản xuất vật liệu xây dựng có công nghệ tiên tiến, hiện đại, đảm bảo được yêu cầu về mặt môi trường và gắn với vùng quy hoạch nguyên liệu hiện có, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể phù hợp theo quy hoạch phát triển của tỉnh.

5. Các dự án xây dựng nhà xưởng để cho thuê với mục đích sản xuất công nghiệp đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ít ô nhiễm, đảm bảo yêu cầu về mặt môi trường, hạ tầng kỹ thuật và khoảng cách cách ly được tiếp tục xem xét đầu tư vào các huyện phía Bắc của tỉnh là: Tân Uyên, Phú Giáo, Bến Cát và Dầu Tiếng.

6. Các doanh nghiệp đầu tư trong nước bên ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã có sẵn nhà xưởng do hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả được xem xét cho thuê lại để hoạt động sản xuất công nghiệp có ngành nghề không thuộc quy định tại Điều 3 của Quyết định này và phù hợp quy hoạch phát triển ngành nghề, phù hợp quy hoạch sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, đảm bảo khoảng cách cách ly theo quy định và đấu nối đồng bộ vào hạ tầng kỹ thuật sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

7. Các dự án công nghiệp hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ như: xi mạ, sản xuất giấy cao cấp, thuộc da …, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quy hoạch khoảng 100 ha đất tại Khu công nghiệp Bàu Bàng để bố trí cho các dự án này nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay của tỉnh, đồng thời đảm bảo định hướng phát triển của Chính phủ.

Điều 3. Tạm dừng thu hút đầu tư các dự án sau đây:

1. Dự án xây dựng mới nhà xưởng bên ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp để cho thuê với mục đích sản xuất công nghiệp tại các thị xã phía Nam của tỉnh là: Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An.

2. Dự án đầu tư sản xuất giấy từ nguyên liệu thô, thuộc da, dệt nhuộm, gia công xi mạ và các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nặng kể cả trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp; ngoại trừ các dự án công nghiệp hỗ trợ được quy định tại khoản 7 Điều 2 của Quyết định này.

3. Dự án khai thác khoáng sản. Trong trường hợp đặc biệt, cần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể.

Điều 4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã nơi đặt dự án đầu tư căn cứ quy hoạch chi tiết sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt, quy hoạch phát triển ngành nghề và Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét các yếu tố đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận địa điểm đầu tư cho các dự án đầu tư quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

2/ Thủ tục để được đầu tư, đăng ký hoạt động các ngành nghề sản xuất công nghiệp tại Bình Dương

 

- Căn cứ nội dung quy định tại Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương, cá nhân, doanh nghiệp cần xem xét ngành nghề - lĩnh vực hoạt động của mình để xác định thuộc trường hợp được đầu tư theo điều khoản nào.

- Để được hoạt động ngành nghề sản xuất tại Bình Dương: nhà đầu tư phải lập thủ tục xin chấp thuận địa điểm đầu tư

- Về thủ tục xin (chủ trương) chấp thuận địa điểm đầu tư tại Bình Dương: có 02 cơ quan được tiếp nhận: UBND cấp huyện hoặc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương.

- Kết quả thủ tục: Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Bình Dương

 

Quý khách có nhu cầu thành lập công ty có chức năng sản xuất tại Bình Dương, liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ, giải đáp.

Thân ái!

CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP I.P

Địa chỉ :  133 Lê Lợi, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (Thành phố mới Bình Dương);

Điện thoại : (0650) 380 30 83;

Hotline : 0978. 17 21 25    -  Luật gia. NGUYỄN VĂN HIỆP

Fax : (0650) 380 30 84

Email: congtytuvanip@gmail.com

Website:http://congtyip.com