Hotline

0978.17.21.25

Thủ tục, điều kiện mở cửa hàng bản lẻ xăng dầu ở Bình Dương (cây xăng)

 

Thủ tục, điều kiện mở cửa hàng bản lẻ xăng dầu ở Bình Dương (thường được gọi là cây xăng)

 

1/ Căn cứ pháp lý:

- Nghị định Số: 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu;

- Thông tư Số: 11/2013/TT-BCT BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU;

- Thông tư Số: 01/2016/TT-BXD BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT;

- Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 sửa đổi 2013 và các văn bản hướng dẫn;

- Quyết định số 3929/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 10/12/2010,…

 

Căn cứ Điều 24. Điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu được quy định tại nghị định 83/2014/NĐ-CP, cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải đáp ứng được các điều kiện sau

1. Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).

3. Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

2/ Thủ tục mở cây xăng

 

2.1 Xin chấp thuận về địa điểm đầu tư: theo đó, địa điểm mở cây xăng phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới xăng dầu được quy định tại Khoản 1, Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP và Quyết định số 3929/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương.

2.2 Tiến hành đăng ký xin giấy phép kinh doanh trong đó có ngành nghề hoạt động của của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

2.3 Lập các thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

2.4 Xin phép xây dựng: yêu cầu việc thiết kế và thi công cây xăng phải tuân thủ về quy chuẩn xây dựng đối với cửa hàng xăng dầu (nhằm đáp ứng về quản lý Phòng cháy, chữa cháy; môi trường; cảnh quan đô thị,…):

- QCVN 01:2013BCT - BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU ban hành kèm theo thông tư Số: 11/2013/TT-BCT ngày 18/06/2013;

- QCVN 07-6:2016/BXD - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIACÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬTCÔNG TRÌNH CẤP XĂNG DẦU, KHÍ ĐỐT ban hành kèm theo thông tư Số: 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016.

2.5 Thẩm duyệt, kiểm tra, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.

2.6 Xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Sở Công thương là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận được quy định tại Điều 25, Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

 

Mọi chi tiết cần tư vấn, giải đáp, liên hệ Công Ty Tư  Vấn I.P

Thành công của khách hàng chính là niềm tự hào của chúng tôi.

CÔNG TY TƯ VẤN I.P

Địa chỉ :  133 Lê Lợi, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại : (0650) 380 30 83 (10 Line) tư vấn miễn phí;

Hotline : 0978. 17 21 25     

Fax : (0650) 380 30 84

Email: congtytuvanip@gmail.com

Website:http://congtyip.com