Hotline

0978.17.21.25

Thủ tục góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước trả tiền hàng năm

 

Thủ tục góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm tại Bình Dương.

 

1/ Hồ sơ cần nộp

a) Hợp đồng, văn bản góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự (01 bản chính + 01 bản sao).

b) Giấy chứng nhận đã cấp (bản gốc + 01 bản sao);

c) Hợp đồng thuê đất đã ký với Nhà nước (02 bản sao);

d) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (02 bản sao) (nếu có);

e) Văn bản thoả thuận về việc cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật đối với trường hợp có nhiều tổ chức cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (01bản chính + 01 bản sao) (nếu có);

f) Giấy tờ về việc thành lập, công nhận tổ chức hoặc giấy chứng nhận hoặc giấy phép về đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật (đối với đối tượng là tổ chức trong nước); Giấy tờ về việc thành lập hoặc giấy chứng nhận, giấy phép về đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật (đối với đối tượng là Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam) (2 bản sao);

g) Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Theo mẫu của Bộ Tài chính) (02 bản chính) (nếu có);

h) Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Theo mẫu của Bộ Tài chính) (02 bản chính) (nếu có);

m) Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Theo mẫu của Bộ Tài chính) (02 bản chính) (nếu có);

n) Mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý (có phân vị trí tính thuế) (01 bản chính + 01 bản sao).

 

2/ Căn cứ pháp lý

Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội Khoá 13
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 14/04/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về một số vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 

3/ Yêu cầu của thủ tục

a)  Yêu cầu đối với bên bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây: - Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật; - Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.

b) Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây: - Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư; - Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư; - Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.

c) Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

 

4/ Cơ quan thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương

 

5/ Kết quả: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

 

6/ Cơ quan quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương là cơ quan được quỷ quyền.

 

Mọi chi tiết cần tư vấn, giải đáp, liên hệ trực triếp tại I.P

Thành công của khách hàng chính là niềm tự hào của chúng tôi.

CÔNG TY TƯ VẤN I.P

Địa chỉ :  133 Lê Lợi, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại : (0650) 380 30 83 (10 Line) tư vấn miễn phí;

Hotline : 0978. 17 21 25     

Fax : (0650) 380 30 84

Email: congtytuvanip@gmail.com

Website:http://congtyip.com