Hotline

0978.17.21.25

Thủ tục công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

 

CÔNG BỐ HỢP QUY, CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI BÌNH DƯƠNG, 
ĐỒNG NAI, BÌNH PHƯỚC, TP.HỒ CHÍ MINH
Căn cứ pháp lý:
Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm;
Nghị định 63/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Luật an toàn thực phẩm 2010;
Nghị định 132/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007;
Nghị định 127/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006;
Thông tư số 19/2012/TT-BYT.
 
 
1/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm: là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phù hợp với quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
Nội dung đánh giá phù hợp quy định an toàn thực phẩm áp dụng cho từng loại sản phẩm dựa trên các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Trong trường hợp Việt Nam chưa có quy định thì áp dụng theo quy định của Codex.
 
Trình tự công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (quy định tại Điều 5, thông tư 19/2012/TT-BYT)
 Bước 1: Đánh giá phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm tại phòng kiểm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận; đánh giá phù hợp quy định an toàn thực phẩm dựa trên kết quả kiểm nghiệm và theo nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư 19/2012/TT-BYT

 Bước 2: Đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm lập và nộp hồ sơ công bố đến cơ quan tiếp nhận đăng ký quy định tại Điều 7 của Thông tư 19/2012/TT-BYT

 

Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm:

- Các giấy tờ, tài liệu được quy định tại Điều 6 và Điều 7 của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP;

- Riêng kết quả kiểm nghiệm sản phẩm được quy định như sau: Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng (bản gốc hoặc bản sao công chứng có kèm bản gốc để đối chiếu hoặc được hợp pháp hóa lãnh sự), gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn, của phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận;

- Kết quả thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm đối với thực phẩm chức năng có công dụng mới, được chế biến từ các chất mới hoặc theo công nghệ mới lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường Việt Nam chưa được chứng minh là an toàn và hiệu quả.

 

Kết quả thủ tục: Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 30 ngày đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng)

 

2/ Công bố hợp quy đối với thực phẩm: là đánh giá sự phù hợp của sản phẩm được công bố với QCKT tương ứng (sau đây gọi tắt là đánh giá hợp quy) đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật.

Nội dung đánh giá hợp quy áp dụng cho từng loại sản phẩm cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 

Trình tự công bố hợp quy đối với thực phẩm

Bước 1: Đánh giá hợp quy

Tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá hợp quy theo một trong hai phương thức sau: Tự đánh giá hợp quy theo nội dung đánh giá hợp quy được quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này và thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm tại phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận; Thông qua tổ chức chứng nhận hợp quy do Bộ Y tế chỉ định.

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy

 

Hồ sơ công bố hợp quy đối với thực phẩm

- Các giấy tờ, tài liệu được quy định tại Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

- Riêng kết quả kiểm nghiệm sản phẩm được quy định như sau: Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng (bản gốc hoặc bản sao công chứng có kèm bản gốc để đối chiếu hoặc được hợp pháp hóa lãnh sự), gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, của phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận.

 

Kết quả thủ tục: Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy (trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

 

Cá nhân, tổ chức tại Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, TP.Hồ Chi Minh cần sử dụng dịch vụ tư vấn, làm các thủ tục về hợp chuẩn, hợp quy cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của mình liên hệ với I.P để được giải đáp.

 

CÔNG TY TƯ VẤN I.P

Địa chỉ :  133 Lê Lợi, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại : (0650) 380 30 83 (10 Line) tư vấn miễn phí;

Hotline : 0978. 17 21 25    -  Luật gia. NGUYỄN VĂN HIỆP

Fax : (0650) 380 30 84

Email: congtytuvanip@gmail.com

Website:http://congtyip.com