Hotline

0978.17.21.25

Chia doanh nghiệp

 

TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP - HÌNH THỨC CHIA DOANH NGHIỆP

 

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp chuyên sâu tại Bình Dương

 

Tư vấn các hình thức tái cấu trúc doanh nghiệp: Chuyển đổi, thành lập mới, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua - bán chuyển nhượng vốn, giải thể, phá sản doanh nghiệp

 

Bản chất của tái cấu trúc doanh nghiệp theo hình thức chia là thay đổi cấu trúc, tổ chức của doanh nghiệp hiện tại.

 

Mục đích tái cấu trúc doanh nghiệp theo hình thức chia, nhằm: nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tạo tính chuyên sâu trong cạnh tranh, nhân lực, nguồn vốn,...

Tái cấu trúc theo hình thức chia cũng có thể áp dụng trong các trường hợp giữa các thành viên, cổ đông có mâu thuẫn trong kinh doanh dẫn đến phải chia doanh nghiệp.

 

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA CHIA DOANH NGHIỆP: Điều 192, Luật doanh nghiệp 2014 (Luật doanh nghiệp)

 

- Loại hình doanh nghiệp được chia: Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần

 

- Các trường hợp chia:

+ Một phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng vớ tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới

+ Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;

+ Kết hợp cả hai trường hợp trên.

 

- Hậu quả pháp lý của việc chia doanh nghiệp:

+ Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

 

Doanh nghiệp của quý khách đang gặp khó khăn trong tổ chức, điều hành trong hoạt động kinh doanh, hay đang muốn thực hiện một dự án mới dẫn đến cần phải cải tổ bộ máy, cải tổ tổ chức, phân chia lại nguồn vốn đầu tư của mình. Quý doanh nghiệp có thể liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tư vấn cấu trúc doanh nghiệp hoàn hảo nhất, hạn chế rủi ro, tạo cơ chế cạnh tranh tốt hơn trên thị trường.

Thân ái!

CÔNG TY TƯ VẤN I.P

Địa chỉ :  133 Lê Lợi, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại : (0650) 380 30 83 (10 Line) tư vấn miễn phí;

Hotline : 0978. 17 21 25    -  Luật gia. NGUYỄN VĂN HIỆP

Fax : (0650) 380 30 84

Email: congtytuvanip@gmail.com

Website:http://congtyip.com