Hotline

0978.17.21.25

Khắc dấu tròn ở Bến Cát

KHẮC DẤU BÌNH DƯƠNG, KHẮC DẤU Ở BẾN CÁT - DẤU TRÒN, DẤU NGHIỆP VỤ, CÁC LOẠI DẤU VĂN PHÒNG

KHAC DAU O BEN CAT, KHAC DAU O THI XA BEN CAT, KHẮC DẤU Ở THỊ XÃ BẾN CÁT

 

CÔNG TY I.P là đơn vị được phép sản xuất con dấu, khắc các loại dấu, trong đó có các loại dấu tròn công ty, của các cơ quan nhà  nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội,... Giấy phép khắc dấu của cơ quan công an là cơ sở pháp lý quan trọng và duy nhất để một đơn vị, cơ sở được phép khắc dấu cho các cơ quan tổ chức như trên.

Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại thị xã Bến Cát có nhu cầu khắc dấu TRÒN pháp nhân, các loại dấu khác liên hệ với I.P để sử dụng các dịch vụ khắc dấu của I.P

CÁC LOẠI DẤU I.P CUNG CẤP

- Khắc dấu tròn công ty;

- Khắc dấu tròn cơ quan nhà nước;

- Khắc dấu tròn tổ chức chính trị, chính trị - xã hội;

- Khắc dấu tròn đơn vị sự nghiệp;

- Khắc dấu tròn cho các tổ chức khác;

- Khắc các loại dấu văn phòng: Dấu mã số thuế, Dấu nghiệp vụ, Dấu tên, Dấu chức danh; ...

1/ Đặt dấu online: BẤM VÀO ĐÂY

2/ Tham khảo về I.P: BẤM VÀO ĐÂY

3/ Dịch vụ khác bấm vào đây: THÀNH LẬP CÔNG TY / LUẬT SƯ / PHÁP LÝ NHÀ ĐẤT

 

I.P Trân Trọng!

CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP & KHẮC DẤU I.P

Điện thoại : (0650) 380 30 83 (10 Line) tư vấn miễn phí;

Hotline : 0978. 17 21 25      

Fax : (0650) 380 30 84

Email: congtytuvanip@gmail.com

Website:http://congtyip.com