Hotline

0978.17.21.25

Tampon

Khắc dấu I.P cung cấp các loại Tampon dùng cho dấu cán, lăn tay

-kích thước đa dạng: 

Tampon Shiny S1: 45 x 65mm

Tampon Shiny S2: 57 x 88mm

Tampon Shiny S3: 70 x 110mm

Tampon Tdstamp - TB2: 40 x 60mm

Tampon Tdstam - TB4: 80 x 120mm

Tampon Tdstam - TB5: 110 x 170mm