Hotline

0978.17.21.25

Cao su khắc dấu, cán dấu

cán dấu dùng cho các loại dấu chấm mực, dấu hoàn công, dấu có bề mặt dấu ngoại cỡ